Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 28/10/2021 i'w hateb ar 02/11/2021

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Prif Weinidog

1
OQ57125 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/10/2021

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y cynllun lleoedd lleol ar gyfer natur?

 
2
OQ57124 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/10/2021

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i sicrhau Cymru sero net?

 
3
OQ57126 (w) Wedi’i gyflwyno ar 28/10/2021

Sut y mae Llywodraeth Cymru yn annog adferiad trefi gwledig yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru?

 
4
OQ57086 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/10/2021

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddefnyddio ynni adnewyddadwy?

 
5
OQ57112 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/10/2021

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o'r cyfraniad y bydd angen i drafnidiaeth ei wneud i sicrhau Cymru carbon niwtral?

 
6
OQ57100 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/10/2021

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ymdrechion gwrth-hiliaeth y Llywodraeth yng Ngorllewin De Cymru?

 
7
OQ57107 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/10/2021

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o bwysigrwydd diogelu iechyd meddwl a llesiant pobl ifanc?

 
8
OQ57084 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/10/2021

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i dyfu economi Gorllewin De Cymru?

 
9
OQ57101 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/10/2021

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gynllun gweithredu strategaeth gwefru cerbydau trydan ar gyfer Cymru?

 
10
OQ57093 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/10/2021

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i addysgu pobl ifanc am beryglon cyfryngau cymdeithasol?

 
11
OQ57111 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/10/2021

Pa asesiad y mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o'r rôl y gall ffermwyr ei chwarae wrth fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd?

 
12
OQ57119 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/10/2021

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gryfhau a datblygu chwaraeon ar lawr gwlad?