OQ61056 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/04/2024

Sut y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu mynd i'r afael â rhagfarn yn erbyn tenantiaid ag anifeiliaid anwes yn y sector rhentu preifat?