OQ60998 (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/04/2024

Pa gynlluniau sydd gan yr Ysgrifennydd Cabinet i gefnogi twf y sector ynni adnewyddadwy yng Ngogledd Cymru?