OQ60747 (e) Wedi’i gyflwyno ar 21/02/2024

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU ynghylch dyfodol Fformiwla Barnett?