OQ60746 (e) Wedi’i gyflwyno ar 21/02/2024

Pa gynnydd mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud ar weithio gyda llywodraeth leol i ddileu biwrocratiaeth feichus neu ddiangen?