OQ59286 (e) Wedi’i gyflwyno ar 14/03/2023

A wnaiff y Gweinidog amlinellu blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer gwella lles anifeiliaid domestig yng Nghwm Cynon?