OQ59280 (e) Wedi’i gyflwyno ar 14/03/2023

A wnaiff y Gweinidog amlinellu strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer darparu mannau gwyrdd cymunedol?