OQ59178 (e) Wedi’i gyflwyno ar 22/02/2023

Beth yw strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer mynd i'r afael â'r prinder safleoedd i Sipsiwn a Theithwyr ledled Cymru?