OQ59177 (e) Wedi’i gyflwyno ar 22/02/2023

Pa gyngor cyfreithiol y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi ei roi i'r Gweinidog Newid Hinsawdd cyn y penderfyniad i roi terfyn ar sawl prosiect ffordd mawr yng Ngogledd Cymru?