OQ59170 (e) Wedi’i gyflwyno ar 22/02/2023

A wnaiff y Cwnsler Cyffredinol roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y broses dendro ar gyfer y rhaglen prentisiaeth gyfreithiol lefel 7?