OQ57938 (e) Wedi’i gyflwyno ar 21/04/2022

Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU ynghylch y gronfa ffyniant gyffredin?