OQ57617 (w) Wedi’i gyflwyno ar 02/02/2022

Pa gyngor cyfreithiol mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi ei roi i Lywodraeth Cymru ynglŷn â datganoli mwy o bwerau trethiant?