OQ57605 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/02/2022

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i helpu pobl gyda'u biliau tanwydd?