OQ57467 (w) Wedi’i gyflwyno ar 12/01/2022

Pa gamau newydd y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i fynd i'r afael â lefelau trosglwyddo COVID-19?