OQ57458 (e) Wedi’i gyflwyno ar 13/01/2022

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o unrhyw sgil-effeithiau negyddol o weithredu'r Cynllun Gweithredu Teithio Llesol i Gymru?