OQ57327 (e) Wedi’i gyflwyno ar 01/12/2021

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i sicrhau bod adeiladwyr yn cwblhau ystadau tai i safon foddhaol?