OQ57313 (e) Wedi’i gyflwyno ar 01/12/2021

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ardaloedd a aseswyd ymlaen llaw ar gyfer tyrbinau gwynt yng Nghymru?