OQ57312 (e) Wedi’i gyflwyno ar 01/12/2021

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y targedau carbon sero net ar gyfer adeiladau ysgolion a cholegau newydd yng Nghymru?