OQ56457 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/03/2021

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am statws y berthynas rynglywodraethol rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU?