OQ56287 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/02/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am yr effaith y mae'r coronafeirws wedi'i chael ar gyllideb flynyddol Llywodraeth Cymru?