OQ56225 (e) Wedi’i gyflwyno ar 27/01/2021

Pa fesurau sydd ar waith i hyrwyddo cynhyrchu ynni adnewyddadwy ar raddfa fach yng Nghymru?