NDM8569 - Cynnig ar gyfer dadl gan Bwyllgor

Wedi’i gyflwyno ar 30/04/2024 | I'w drafod ar 08/05/2024

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol: “Sut y mae’n rhaid i ni i gyd chwarae ein rhan: dull iechyd y cyhoedd o atal yr epidemig trais ar sail rhywedd” a osodwyd ddydd Llun 15 Ionawr 2024.

Nodyn: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 30 Ebrill 2024.