:
:
:
Dangos 16 Allan o 1761
Dyddiad y Cyfarfod Pwyllgor Trawsgrifiad QNR Pleidleisiau
01/12/2022 09:00 Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
30/11/2022 13:30 Y Cyfarfod Llawn Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Pleidleisiau (Dwyieithog)
30/11/2022 09:30 Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
30/11/2022 09:30 Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
29/11/2022 13:30 Y Cyfarfod Llawn Dwyieithog Cymraeg Saesneg QNR (Dwyieithog) Pleidleisiau (Dwyieithog)
28/11/2022 13:31 Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
28/11/2022 09:31 Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
24/11/2022 09:28 Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
24/11/2022 09:00 Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
23/11/2022 13:30 Y Cyfarfod Llawn Dwyieithog Cymraeg Saesneg QNR (Dwyieithog) Pleidleisiau (Dwyieithog)
23/11/2022 09:16 Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
23/11/2022 09:15 Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
22/11/2022 13:30 Y Cyfarfod Llawn Dwyieithog Cymraeg Saesneg QNR (Dwyieithog) Pleidleisiau (Dwyieithog)
21/11/2022 14:00 Y Pwyllgor Deisebau Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
21/11/2022 13:30 Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
21/11/2022 12:30 Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
Gweld mwy