:
:
:
Dangos 16 Allan o 2151
Dyddiad y Cyfarfod Pwyllgor Trawsgrifiad QNR Pleidleisiau
21/02/2024 13:30 Y Cyfarfod Llawn Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Pleidleisiau (Dwyieithog)
20/02/2024 19:11 Pwyllgor o'r Senedd Gyfan Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
20/02/2024 13:30 Y Cyfarfod Llawn Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Pleidleisiau (Dwyieithog)
19/02/2024 13:31 Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
08/02/2024 10:39 Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
08/02/2024 09:30 Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
07/02/2024 13:30 Y Cyfarfod Llawn Dwyieithog Cymraeg Saesneg QNR (Dwyieithog) Pleidleisiau (Dwyieithog)
07/02/2024 10:14 Y Pwyllgor Cyllid Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
07/02/2024 09:29 Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
07/02/2024 08:59 Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
06/02/2024 13:30 Y Cyfarfod Llawn Dwyieithog Cymraeg Saesneg QNR (Dwyieithog) Pleidleisiau (Dwyieithog)
06/02/2024 09:15 Pwyllgor Diben Arbennig Ymchwiliad COVID-19 Cymru Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
05/02/2024 13:30 Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
05/02/2024 11:00 Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
01/02/2024 09:31 Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
01/02/2024 09:30 Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
Gweld mwy