:
:
:
Dangos 16 Allan o 1646
Dyddiad y Cyfarfod Pwyllgor Trawsgrifiad QNR Pleidleisiau
30/06/2022 09:30 Y Pwyllgor Cyllid Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
29/06/2022 13:30 Y Cyfarfod Llawn Dwyieithog Cymraeg Saesneg QNR (Dwyieithog) Pleidleisiau (Dwyieithog)
29/06/2022 09:29 Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
29/06/2022 09:16 Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
29/06/2022 09:02 Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
28/06/2022 13:30 Y Cyfarfod Llawn Dwyieithog Cymraeg Saesneg QNR (Dwyieithog) Pleidleisiau (Dwyieithog)
27/06/2022 14:00 Y Pwyllgor Deisebau Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
27/06/2022 13:30 Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
27/06/2022 12:01 Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
23/06/2022 11:19 Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
23/06/2022 09:16 Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
22/06/2022 13:30 Y Cyfarfod Llawn Dwyieithog Cymraeg Saesneg QNR (Dwyieithog) Pleidleisiau (Dwyieithog)
22/06/2022 11:02 Y Pwyllgor Cyllid Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
22/06/2022 09:00 Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
21/06/2022 13:30 Y Cyfarfod Llawn Dwyieithog Cymraeg Saesneg QNR (Dwyieithog) Pleidleisiau (Dwyieithog)
20/06/2022 14:30 Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol Dwyieithog Cymraeg Saesneg Dim cwestiynau nas cyrhaeddwyd Dim Pleidleisiau
Gweld mwy