WQ93244 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/06/2024

A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ba drafodaethau y mae wedi'u cael gyda Trafnidiaeth Cymru ynghylch sicrhau bod gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus yn gallu ymdopi â digwyddiadau mawr yn cael eu cynnal yng Nghaerdydd?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth | Wedi'i ateb ar 24/06/2024

Transport for Wales’ plans for major events are mature and robust. This has been recently demonstrated in the delivery of these plans for the recent Taylor Swift and PINK concerts, where TfW delivered increased capacity, additional services, and clear communications for passengers. I will continue to discuss major event planning with Transport for Wales to ensure the plans are constantly reviewed to best meet the needs of passengers.