WQ93241 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/06/2024

A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am weithredu argymhellion Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Senedd yn dilyn eu hadroddiad ar ddeintyddiaeth yng Nghymru ym mis Chwefror 2023?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 25/06/2024

I would refer the member to my answer to WQ92455 where I committed to providing an update to the Health and Social Care Committee before Summer recess.