WQ93224 (w) Wedi’i gyflwyno ar 20/06/2024

A wnaiff y Prif Weinidog gadarnhau ym mha le y gellir dod o hyd i'r wybodaeth wedi ei olygu y cyfeiriodd ati ym mharagraff 55 Cofnod Trafodion y cyfarfod llawn ar 11 Mehefin 2024?

Wedi'i ateb gan Prif Weinidog | Wedi'i ateb ar 28/06/2024

Cyfeiriaf yr Aelod at yr ymateb a ddarparwyd gennyf ar 25 Mehefin 2024 i gwestiynau ysgrifenedig 93207, 93208, 93209 a 93210.