WQ93180 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/06/2024

Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gyfyngu ar orwariant gan fyrddau iechyd yng Nghymru?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 18/06/2024

Our 2024/25 Budget demonstrated our commitment to the NHS investing an additional £450m.

Finance and planning are key considerations within our escalation and intervention framework for the NHS on which I regularly update the Senedd. Further details of that framework can be found here: NHS Wales escalation and intervention arrangements | GOV.WALES