WQ93152 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/06/2024

A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet ddatganiad ynghylch p'un a yw'n ofynnol i gymdeithasau elusendai gofrestru fel landlordiaid gyda Rhentu Doeth Cymru?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol, Tai a Chynllunio | Wedi'i ateb ar 13/06/2024

The relevant legislation in relation to this matter is set out in the Housing (Wales) Act 2014. Whether or not a landlord is required to be registered with Rent Smart Wales is to be determined in accordance with Part 1 of that Act.