WQ93131 (e) Wedi’i gyflwyno ar 05/06/2024

Pa ystyriaeth y mae’r Ysgrifennydd Cabinet wedi'i rhoi i integreiddio gwasanaethau bws a metro ledled Caerdydd gan ddefnyddio'r cynlluniau talu wrth fynd newydd sy'n ymddangos wrth i’r metro gael ei gyflwyno, i’w gwneud yn haws trosglwyddo rhwng gwasanaethau?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth | Wedi'i ateb ar 13/06/2024

Due to technical differences between the ticketing equipment used by bus and rail operators, integration between the systems is not currently feasible. However, the advent of bus franchising will allow this to be overcome and preparation in the way how we align fare structures is already being undertaken.

Our ultimate intention will be to introduce multimodal Pay-As-You-Go (PAYG) in Metro regions across bus/rail. Ahead of full integration, PAYG will be expanded across rail services in South East Wales, with separate schemes progressing for bus.

Fares structures for PAYG are being designed with future integration in mind, with zonal distance-based fares and daily/weekly fare capping both core to the customer proposition.