WQ93108 (w) Wedi’i gyflwyno ar 05/06/2024

A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet ddatganiad ynghylch aelodaeth, cylch gorchwyl ac amserlen y comisiwn asedau cymunedol?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol, Tai a Chynllunio | Wedi'i ateb ar 13/06/2024

Byddaf yn cyhoeddi datganiad ar fanylion llawn y comisiwn asedau cymunedol cyn toriad yr haf, a bydd hyn yn cynnwys gwybodaeth am y cylch gorchwyl a’r aelodaeth.