WQ93062 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/05/2024

Pa gyngor ac arweiniad y mae'r Ganolfan Ymchwil a Thechnoleg Arfarnu wedi'i roi i Asiantaeth y Swyddfa Brisio, yng nghyd-destun gwaith Asiantaeth y Swyddfa Brisio ar gyfer Llywodraeth Cymru ar fodel prisio awtomatig ar gyfer ailbrisio'r dreth gyngor?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, y Cyfansoddiad a Swyddfa’r Cabinet | Wedi'i ateb ar 31/05/2024

This information is not held by the Welsh Government. The Valuation Office Agency - an executive agency of HMRC – is the statutory body which values properties for council tax purposes in Wales (as it is in England). It is independent of the Welsh Government. The methodology used to value properties across England and Wales for a range of purposes, is a matter for them.