WQ93058 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/05/2024

Pa fformiwla neu fethodoleg sy'n cael ei defnyddio os yw maint plot yr eiddo, ôl troed yr adeilad, neu arwynebedd yr ardd yn bositif o ran gwerth cyfalaf yn y model, mewn perthynas â gwaith Asiantaeth y Swyddfa Brisio i Lywodraeth Cymru ar fodel prisio awtomatig ar gyfer ailbrisio'r dreth gyngor?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, y Cyfansoddiad a Swyddfa’r Cabinet | Wedi'i ateb ar 31/05/2024

This information is not held by the Welsh Government. The Valuation Office Agency - an executive agency of HMRC - is the statutory body which values properties for council tax purposes in Wales (as it is in England). It is independent of the Welsh Government. The methodology used to value properties across England and Wales for a range of purposes, is a matter for them.