WQ93051 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/05/2024

A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet amlinellu pwy sy'n gyfrifol am sicrhau nad yw modurwyr yn parcio ar balmentydd ac yn rhwystro hawl cerddwyr i gerdded?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth | Wedi'i ateb ar 05/06/2024

Responsibility for ensuring that motorists do not park on pavements is a complex issue, shared between local authorities and the police. They can address on-street and pavement parking through various measures, such as enforcing legislation on obstruction and dangerous parking, designating limited ‘no pavement parking’ areas through Traffic Regulation Orders (TROs) or by establishing a special parking area.