WQ93044 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/05/2024

Pa gynnydd y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud tuag at ddiwygio cyfraith ddigartrefedd yng Nghymru?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol, Tai a Chynllunio | Wedi'i ateb ar 04/06/2024

The White Paper on ending homelessness in Wales was published in October 2023 and followed by a fourteen-week consultation period.  An analysis of written responses to the consultation was published in April 2024. The Welsh Government remains committed to legislative reform this Senedd term.