WQ93034 (w) Wedi’i gyflwyno ar 29/05/2024

Pa gyngor cyfreithiol y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'i roi i Lywodraeth Cymru ynghylch a oes gan y Senedd y cymhwysedd i ddeddfu ynghylch penodiadau cyhoeddus?

Wedi'i ateb gan Cwnsler Cyffredinol | Wedi'i ateb ar 05/06/2024

Mae rôl Llywodraeth Cymru mewn perthynas â phenodiadau cyhoeddus yn rhywbeth sy’n cael ei adolygu’n barhaus.