WQ93014 (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/05/2024

A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gyflwyno profion imiwnocemegol ysgarthol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 31/05/2024

Primary and secondary care clinicians within Betsi Cadwaladr University Health Board have had access to faecal immunochemical testing (FIT testing) for symptomatic patients since 2020. The Health Board advises that the number of tests requested each year is increasing, with the majority being requested in primary care in line with NICE recommendations and the national optimal pathway for colorectal cancer.