WQ92987 (e) Wedi’i gyflwyno ar 22/05/2024

Pa gynnydd deddfwriaethol sydd wedi'i wneud o ran ymrwymiad Llywodraeth Cymru i wahardd arferion trosi yng Nghymru ers creu'r gweithgor ar wahardd arferion trosi?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 31/05/2024

We remain committed to banning these practices in Wales and will be writing to the UK Government to seek the appropriate powers for competence within this area within the lifetime of this Senedd.