WQ92954 (e) Wedi’i gyflwyno ar 21/05/2024

Sawl gwaith y gwelwyd bod Dŵr Cymru wedi rhyddhau carthion i ddyfrffyrdd Cymru ers mis Ionawr 2024?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig | Wedi'i ateb ar 04/06/2024

Dŵr Cymru has installed Event Duration Monitoring (EDM) on over 99% of its storm overflow assets, which provides data on the length, duration and location of storm overflow discharges. All relevant data is publicly available on their website. DCWW has recently established a Storm Overflow Map, which provides near real-time information on storm overflow activity.