WQ92932 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/05/2024

Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i greu prentisiaethau garddwriaeth?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig | Wedi'i ateb ar 24/05/2024

The Welsh Government has been delivering horticulture apprenticeships at Level 2 (Foundation Apprenticeship) and Level 3 (Apprenticeship) since 2020.

The number of starts in horticulture apprenticeships since 2020 are as follows: - 

2020 – 2021 we had 20 Level 2 starts and 10 Level 3 starts.

2021 – 2022 we had 37 Level 2 starts and 8 Level 3 starts.

2022 – 2023 we had 55 Level 2 starts and 5 Level 3 starts