WQ92904 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/05/2024

A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynlluniau Llywodraeth Cymru i gomisiynu adolygiad i lefel y cyllid sy'n gysylltiedig ag ansawdd a ddarperir i sefydliadau Cymru?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg | Wedi'i ateb ar 30/05/2024

Commissioning a review into quality-related funding is a recommendation in the Economy, Trade & Rural Affairs Committee report entitled Research and Development that was published this month. The Cabinet Secretary for Economy, Energy & Welsh Language will be responding on behalf of the Government to those recommendations in due course.