WQ92852 (e) Wedi’i gyflwyno ar 14/05/2024

A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet amlinellu faint o blant o dan 16 oed sydd yn y system cyfiawnder ieuenctid?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 17/05/2024

Criminal Justice including Youth Justice is a reserved matter and the responsibility of the UK Government.