WQ92829 (e) Wedi’i gyflwyno ar 13/05/2024

Pa ymweliadau Gweinidogol swyddogol yr ymgymerodd yr Ysgrifennydd Cabinet â hwy ar 19 Mawrth 2024?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ynni a’r Gymraeg | Wedi'i ateb ar 21/05/2024

I was formally appointed as Cabinet Secretary for Economy, Energy and Welsh Language on Thursday 21 March, and the engagements of Ministers are routinely published at the following link: Ministerial meetings and engagements | GOV.WALES