WQ92823 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/05/2024

Ymhellach i WQ92513, a wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet gadarnhau faint o gyllid sydd wedi'i ddarparu i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i gynyddu mynediad at ofal deintyddol y GIG?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 16/05/2024

From April 2022 Health Boards were offered a population share of £2m recurrent uplift in order to improve access to NHS dentistry. Hywel Dda University Health Board received £245,000 as part of this funding increase.