WQ92794 (w) Wedi’i gyflwyno ar 08/05/2024

Ar ba ddyddiad y disgwylir i gynllun gweithlu deintyddol Addysg a Gwella Iechyd Cymru gael ei gyhoeddi?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 13/05/2024

Rwy’n deall fod Addysg a Gwella Iechyd Cymru yn bwriadu cyhoeddi ei Gynllun Gweithlu Deintyddol ar 15 Mai 2024 fel cynllun i gyd-fynd â’r Cynllun Gweithlu Gofal Sylfaenol a fydd hefyd yn cael ei gyhoeddi y diwrnod hwnnw.