WQ92786 (w) Wedi’i gyflwyno ar 08/05/2024

Pa awdurdodau lleol sydd wedi penodi cynorthwyydd gwleidyddol yn unol ag adran 9 Deddf Llywodraeth Leol a Thai 1989?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol, Tai a Chynllunio | Wedi'i ateb ar 14/05/2024

Nid yw Llywodraeth Cymru yn cadw gwybodaeth am gynorthwywyr gwleidyddol a benodir gan awdurdodau lleol o dan adran 9 o Ddeddf Llywodraeth Leol a Thai 1989, ac nid yw’n ofynnol iddi wneud hynny.