WQ92769 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/05/2024

Faint o blant fyddai'n colli mynediad at gludiant am ddim yn dilyn yr Adolygiad o Drafnidiaeth i Ddysgwyr, pe bai pob cyngor yn penderfynu alinio â meini prawf pellter statudol Llywodraeth Cymru?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth | Wedi'i ateb ar 14/05/2024

The learner travel review has not changed the statutory distance criteria.

Local authorities have a statutory duty to meet the requirements of the Learner Travel (Wales) Measure.  They also have discretionary powers to provide school transport that is over and above this requirement.  Such provision varies across Wales with information about the number of learners receiving discretionary transport held by individual local authorities that provide it.