WQ92757 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/05/2024

A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet amlinellu sut y mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda Chwaraeon Cymru i sicrhau darpariaeth ddigonol o gyfleusterau chwaraeon awyr agored yn Sir Ddinbych?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 13/05/2024

Through our capital grant of £8m in 2024-25, the Welsh Government supports Sport Wales and Actif North Wales to invest in sport facilities. Clubs across Denbighshire have benefited from this funding in recent years. Rhuthun RFC has received funding to upgrade its changing rooms, and both St Asaph Cricket Club and Rhyl RFC have received funding to support improvements to their energy efficiency through the provision of solar panels.