WQ92740 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/05/2024

A yw'r Ysgrifennydd Cabinet yn derbyn nad yw llawer o glinigwyr yn y Trallwng a Chaernarfon yn cytuno â'r penderfyniad i gyfuno canolfannau Ambiwlans Awyr fel y penderfyniad cywir i bobl Cymru?

I'w ateb gan: Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol