WQ92735 (e) Wedi’i gyflwyno ar 01/05/2024

A wnaiff y Prif Weinidog ddarparu dadansoddiad o gost ei daith i India, gan gynnwys y costau ar gyfer y swyddogion a’r staff eraill sy’n mynd gydag ef?

Wedi'i ateb gan Prif Weinidog | Wedi'i ateb ar 08/05/2024

I will issue a written statement following the visit and information relating to costs will be published here - Ministerial Code information publication: 6th Senedd | GOV.WALES - in line with the Ministerial code, after the end of the financial year..