WQ92717 (e) Wedi’i gyflwyno ar 01/05/2024

A wnaiff y Prif Weinidog gadarnhau a) pwy y mae’n cwrdd â hwy yn India, b) pa swyddogion mae’n cymryd gydag ef, c) pa gwmni y mae’n hedfan gyda hwy a d) ym mha westy y mae'n aros?

Wedi'i ateb gan Prif Weinidog | Wedi'i ateb ar 08/05/2024

I will issue a written statement following the visit and information relating to costs will be published here - Ministerial Code information publication: 6th Senedd | GOV.WALES - in line with the Ministerial code, after the end of the financial year..